Klageordning

Hvordan går du frem hvis du vil klage?

Har du har et krav mot et medlem, bør du først prøve å bli enig med bedriften om å rette opp eventuelle feil. Blir dere ikke enig om en løsning, kan du klage til den lokale skjønnskomiteen. Dette må skje skriftlig. Det finnes 18 skjønnskomiteer rundt i landet. Opplysninger om din lokale skjønnskomite får du ved å kontakte Malermestrenes Landsforbund på telefon 23 08 75 90.

Er du uenig i skjønnskomiteens avgjørelse, kan saken bringes inn for Håndverkerklagenemnda. Denne nemda har medlemmer fra Huseiernes Landsforbund og fra bransjen. En nøytral jurist sitter som leder i nemnda. Klikk deg inn på klageskjema, opprett din egen profil, fyll ut skjema og send inn.

Finn en malermester her!