Hvorfor velge en mester?

 En malermester har svennebrev i bunn som innebærer fire års yrkesutdanning. Etter dette har han/hun to-årig mesterutdanning som også har gitt solid erfaring. For å bli opptatt som medlem i Maler- og byggtapetsermestrenes Landsforbund er det et krav at bedrifter har tilknyttet en mester. Velger du en av våre malermester-bedrifter, får du kvalitet gjennom høy fagkompetanse basert på lange håndverkstradisjoner.

Som kunde får du god rådgiving, fagmessig utførelse og maksimal trygghet. Mestermerket er et kvalitetsstempel. En mester ivaretar også miljømessige hensyn ved utførelse av arbeidet og ser fordelene i moderne materialer, redskaper og teknikker. Fagkunnskap gir trygghet! Finn en malermester her!

Våre medlemmer hjelper deg
Skal du ha utført maler- eller byggtapetserarbeider, er det flere gode grunner til å velge Malermestrenes Landsforbund (MLF) sine medlemmer. Fagkunnskap gir trygghet og er en lønnsom investering. En ekstra trygghet er å velge en lokal bedrift som ikke forsvinner neste dag, og som gir garanti for utført kvalitets arbeid.

Seriøsitet
MLF er en bransjeorganisasjon som jobber for å ivareta seriøsitet og fagstolthet. Våre medlemmer er profesjonelle håndverksbedrifter, og av dem kan du forvente håndverksmessig kvalitet. MLF er tilsluttet Byggenæringens Landsforening og Næringslivets Hovedorganisasjon.

BNLs seriøsitets veileder – trykk her

Fagkompetanse
For å bli medlem i MLF kreves kompetanse i form av mesterbrev i Maler- eller byggtapetserfaget.

Oppdaterte på regelverk og faglige løsninger
MLF driver kontinuerlig informasjonsarbeid og tilbyr etterutdanning til medlemmene slik at de hele tiden kan holde seg oppdatert på nye myndighetskrav og faglige løsninger. Vi utvikler også hjelpemidler til medlemsbedriftene som f.eks. kvalitetssikrings- og HMS-system.

Lokal tilknytning
MLF er representert i alle deler av landet med 18 laug. Det er en trygghet at bedriften du bruker er etablert i ditt lokalområde og kommer til å finnes der også i lang tid etter at oppdraget er avsluttet.